top of page

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566


  • รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมแพทย์ , เตรียมวิศวะ , วิทยาศาสตร์) คลิกที่นี่

  • รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ กลุ่มการเรียนศิลป์ - ภาษา (อังกฤษ - คณิตศาสตร์ , อังกฤษ - ภาษาจีน) คลิกที่นี่

  • รายชื่อนักเรียนสำรองกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

  • รายชื่อนักเรียนสำรองกลุ่มการเรียนศิลป์ - ภาษา คลิกที่นี่

ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศ รายงานตัวออนไลน์ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น.


ลิงก์สำหรับรายงานตัวและกรอกข้อมูลสำหรับการมอบตัวนักเรียน คลิกที่นี่
ดู 3,192 ครั้ง
bottom of page